woensdag 19 juli 2017

Musical is groot succes!

De schoolverlaters van de Boeier hebben samen met de kinderen
van het Galjoen de musical 'Herrie op het Eiland' met groot succes
opgevoerd. Kinderen en ouders waren laaiend enthousiast. Prachtige typetjes,
mooie solo's, liedjes die uit volle borst werden meegezongen, een geweldige
afsluiting van de schooltijd op de Driemaster!

Foto's van de musical!

Uw bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

IMG_0305

Fijne vakantie

We gaan het schooljaar afsluiten en de zomervakantie kan beginnen!!

Wij willen als team iedereen die op één of andere manier heeft meegeholpen in de klas of in school, heel hartelijk bedanken! Denk maar aan bijvoorbeeld de ouderraad, de overblijfouders, de pluismoeders, de kookmoeder, chauffeurs, begeleiders, allemaal geweldig gedaan!! Zonder jullie hulp zouden wij er niet zo’n mooi jaar van hebben kunnen maken!!

Wij wensen onze veertien schoolverlaters heel veel succes op de nieuwe school, maar geniet nu vooral eerst maar van een welverdiende vakantie! Wij bewaren mooie herinneringen aan jullie schooltijd en de musical was een geweldig slotstuk!!

Tot slot wensen wij juf Agathe en juf Ineke een welverdiend pensioen!! Zij hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de Driemaster en onze dank is groot! Wij gaan jullie missen!!

 

Fijne vakantie!!

Het team van de Driemaster

 

maandag 26 juni 2017

Inspectie voert kwaliteitsonderzoek uit

De Inspectie van het Onderwijs heeft een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de Driemaster. Goed nieuws: zij komt tot de conclusie dat de Driemaster haar kwaliteit op orde heeft. Op de kwaliteitsgebieden ‘Onderwijsproces’, ‘Schoolklimaat’ en ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ scoren wij voldoende en wat betreft het onderdeel ‘Aanbod’ en ‘Pedagogisch klimaat’ zelfs goed!

Voor het onderzoek dat werd uitgevoerd door twee inspecteurs, werden alle klassen bezocht, interviews gehouden met kinderen, ouders en leerkrachten, de schooldocumenten gescreend en uitgebreid gesproken met de interne begeleiders en de directeur.

Een welgemeend ‘dankjewel’ voor iedereen die er in de afgelopen jaren aan heeft meegewerkt om de Driemaster zo’n goede school te laten zijn!