vrijdag 4 november 2016

sponsorloop voor Dorpsboerderij en Driemaster

Op dinsdag 15 november aanstaande laten de Driemasterleerlingen  zien dat ze sportief zijn.  Met een sponsorloop hopen ze een flink bedrag bijeen te brengen.  Ze worden gesponsord door familie, vrienden, buren en bekenden. 

 

De helft van de opbrengst gaat deze keer naar de Dorpsboerderij Dronten!!

De dorpsboerderij is een werk- en leerplek voor mensen met een verstandelijk, sociale of psychiatrische beperking. Hier kan men leren om bijvoorbeeld in het theehuis te staan, dieren te verzorgen, met elkaar om te gaan en haardhout te kloven, wat ook aan huis bezorgd kan worden. Het werk sluit aan bij de mogelijkheden van de medewerkers, maar er is ook ruimte voor hun beperking. Zij krijgen ondersteuning vanuit Triade.

De andere helft van het bijeengelopen geld is bestemd voor nieuw speel- en leermateriaal voor de Driemaster zelf.

 

De sponsorloop vindt plaats op het grasveld bij Aan Boord. Wij hopen op droog weer, maar je weet het nooit in Nederland. Laat uw kind(eren) deze dag sportieve kleren aantrekken en eventueel schone kleding meenemen. Bij heftige regen wijken we uit naar de gymzaal naast het grasveld.

 

Jullie zijn deze dag vanaf 11.00 uur welkom om te komen kijken! Het programma ziet er als volgt uit:

11.00-11.45          Galjoen en Boeier

13.30-14.00          Optimist

14.00-14.45          Botter en Tjalk