maandag 26 juni 2017

Inspectie voert kwaliteitsonderzoek uit

De Inspectie van het Onderwijs heeft een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de Driemaster. Goed nieuws: zij komt tot de conclusie dat de Driemaster haar kwaliteit op orde heeft. Op de kwaliteitsgebieden ‘Onderwijsproces’, ‘Schoolklimaat’ en ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ scoren wij voldoende en wat betreft het onderdeel ‘Aanbod’ en ‘Pedagogisch klimaat’ zelfs goed!

Voor het onderzoek dat werd uitgevoerd door twee inspecteurs, werden alle klassen bezocht, interviews gehouden met kinderen, ouders en leerkrachten, de schooldocumenten gescreend en uitgebreid gesproken met de interne begeleiders en de directeur.

Een welgemeend ‘dankjewel’ voor iedereen die er in de afgelopen jaren aan heeft meegewerkt om de Driemaster zo’n goede school te laten zijn!