woensdag 24 januari 2018

druk met toetsen!

De kinderen van de Driemaster zijn deze eerste weken van januari heel druk met het maken van toetsen. U hoort er vast wel van: rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat. Alles komt aan bod! Het is goed om te zien dat de meeste kinderen vooruitgaan in hun ontwikkeling! De juffen zetten dat straks allemaal weer op papier! Binnenkort krijgen de ouders/verzorgers dan weer de uitnodigingen voor de rapportgesprekken op of rond 14 februari!