woensdag 6 februari 2019

acties in het onderwijs

Tijdens de actieweek van 4 februari worden schoolleiders gevraagd bij ziekte geen vervanging te regelen. Dit moet een signaal afgeven aan de ouders en de politiek dat de nood in het onderwijs erg hoog is. De Driemaster heeft al langer te maken met deze problemen en doet om die reden dan ook niet mee aan deze actie. Wij proberen net als in andere weken het probleem van vervangers voor leerkrachten en onderwijsassistenten zo goed mogelijk op te lossen en soms lukt dat niet. Wij waarderen de begripvolle reacties die wij van ouders ontvangen. Uit een peiling blijkt het volgende: “Schoolleiders in Flevoland, Drenthe en Limburg hebben het het zwaarst met het regelen van vervanging. Zo gaf in Flevoland maar liefst 57% van de schoolleiders aan het niet voor elkaar te krijgen alle vervangingen te regelen.'