jaarverslag

In het jaarverslag legt het bestuur van Stichting Scholen voor Speciaal Onderwijs op Oecumenische Grondslag in de gemeente Dronten verantwoording af. Op hoofdlijnen wordt in dit verslag ingegaan op het gevoerde algemene beleid van de organisatie en het beleid ter zake van de scholen. Van het beleid omtrent de doelmatige besteding van de beschikbare middelen wordt in de jaarrekening gedetailleerd verantwoording afgelegd. De financiƫle verantwoording daaromtrent volgt uit de wettelijke bepalingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De jaarstukken zijn vergezeld van een accountantsverklaring. Met het jaarverslag verantwoordt het bevoegd gezag zich tevens voor het gevoerde beleid naar ouders, werknemers en medezeggenschapsraad. Het jaarverslag en de jaarrekening worden vastgesteld op de bestuursvergadering.

Door op onderstaande link te klikken, kunt u het jaarverslag openen en lezen.

Klik hier voor overzicht (opent in ander scherm)