sw Positive Behaviour Support

GOED GEDRAG KUN JE LEREN! (PBS) Op De Driemaster werken wij volgens SWPBS. Voor de ouders van nieuwe leerlingen, willen wij graag in deze flyer uitleggen wat SWPBS inhoudt. School Wide Positive Behaviour Support staat voor een schoolbrede aanpak van gedrag door het belonen van positief gedrag. Afgekort PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen, die leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Op De Driemaster zijn we in het schooljaar 2013-2014 gestart met het invoeren van PBS. In 2016 is PBS volledig ingevoerd. We zijn begonnen met het bespreken van de waarden die wij belangrijk vinden in het contact met de leerlingen en de leerkrachten: ‘respect, verantwoordelijkheid en veiligheid”. Van daaruit hebben we gedragsverwachtingen opgesteld. Deze gedragsverwachtingen hangen zichtbaar in de school. Moos Matroos helpt de kinderen herinneren aan het laten zien van goed gedrag.
We hebben de gedragsverwachtingen voor verschillende ruimtes stapsgewijs besproken, geoefend en beloond. De kinderen ontvangen een muntje voor goed gedrag en sparen deze samen met de andere kinderen voor een groepsbeloning. De kinderen zijn bekend met de gedragsverwachtingen in alle ruimtes van de school, bij het lopen naar de gym, in de gymzaal en in het zwembad. Ook in de klas zijn de gedragsverwachtingen bekend en worden de kinderen hiervoor persoonlijk beloond.
Zoals u wellicht heeft gezien is ook het plein gestructureerd. De lijnen geven aan in welk gebied de kinderen tegen elkaar (rood), alleen (blauw) of samen (geel) kunnen spelen. De stippellijnen geven aan tot waar de kinderen mogen spelen. De groene stippen worden ingezet voor een spel. De activiteiten die de kinderen kunnen doen op het plein, zijn uitgelegd en geoefend. Het is voor de kinderen duidelijk waar en hoe zij kunnen spelen. Het speelplezier is hierdoor vergroot.
Het contact met u als ouder/verzorger vinden wij heel belangrijk op De Driemaster. Mocht u suggesties hebben over hoe wij u, als ouder, nog meer kunnen betrekken bij school en het stimuleren van positief gedrag, laat u dat dan weten door dit met een teamlid te bespreken. Zij zullen uw idee├źn meenemen. We houden u op de hoogte!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.swpbs.nl.