vacatures en stageplaatsen

VACATURE

Het bestuur van de Stichting ‘Scholen voor speciaal onderwijs op oecumenische grondslag in de gemeente Dronten’ is voor het nieuwe schooljaar 2019 - 2020 op zoek naar

2 GROEPSLEERKRACHTEN (in totaal 1.0796 wtf)
voor de SBO de Driemaster in Dronten

Deze leerkrachten worden ingezet ter vervanging van de reguliere groepsleerkracht in het kader van compensatieverlof en werkdrukvermindering. Het betreft een aanstelling voor een jaar voor diverse groepen. De dagen (maandag tot en met vrijdag) waarop de vacature wordt ingevuld, is onderwerp van gesprek. Met persoonlijke voorkeuren wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.

Gevraagd wordt:
§ volledige bevoegdheid; 
§ affiniteit met betrekking tot de doelgroep; 
§ in staat zijn flexibel om te gaan met complexe hulpvragen van leerlingen; 
§ schoolbreed samen te werken aan PBS 
§ kunnen reflecteren op eigen handelen vanuit een open houding en de wil om te leren; 
§ kunnen samenwerken in een multidisciplinair team; 
§ ervaring met het sbo en/of so strekt tot aanbeveling;

U kunt uw motivatie en cv versturen per mail naar directie@sbodriemaster.nl, t.a.v. André van der Velde (directeur/bestuurder a.i.). Voor informatie over de vacature kunt u ook, vanaf dinsdag 20 augustus, bellen, tel. 0321-315619 (school).

_________________________________________________________________

Gevraagd voor de vervangerspoule:

De Driemaster zoekt voor vervangingswerkzaamheden bij ziekte en/of verlof van personeelsleden:

groepsleerkrachten / onderwijsassistenten (m/v)

Is uw belangstelling gewekt?
Nadere inlichtingen over de werkwijze rond vervanging kunt u inwinnen bij de directeur,
dhr. A.J. van der Velde, directeur a.i. (vanaf 20 augustus bereikbaar) tel.: 0321-315619.

De Driemaster maakt gebruik van de diensten van SLIM personeelsbemiddeling. U kunt rechtstreeks contact opnemen met SLIM personeelsbemiddeling (tel.nr. 050 210 3536) en aangeven dat u voor de Driemaster vervangende werkzaamheden wilt verrichten, en tegelijkertijd uw sollicitatie richten aan:
SBO De Driemaster, dhr. A.J. van der Velde
Postbus 129, 8250 AC Dronten
of per mail:
directie@sbodriemaster.nl

_________________________________________________________________


STAGEPLAATSEN
SBO de Driemaster is een door Calibris / SBB erkend leerbedrijf.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een stageplaats op onze school vragen wij een sollicitatiebrief op te sturen naar:
SBO de Driemaster, t.a.v. Vera Bergman, Postbus 129, 8250 AC Dronten of mailadres: info@sbodriemaster.nl

Vermeld in je brief welke periode en op welke dag(en) je stage wilt lopen, geef aan welke opleiding je volgt en in welk leerjaar je zit. Stuur bij je sollicitatiebrief ook je Curriculum Vitae mee. Zodra je brief ontvangen is zal Vera Bergman contact met je opnemen.

In verband met privacy en beroepsgeheim kunnen wij je geen stageplaats aanbieden wanneer er familieleden van jou bij ons op school zitten (denkend aan broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes, eigen kinderen, etc.). Bovendien bieden wij geen stageplaats aan voor oud-leerlingen van de Driemaster.

Stagiaires hebben voor hun stage op de basisschool een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De aanvraag kan digitaal via school worden uitgevoerd en de kosten van de aanvraag kunnen bij de school worden gedeclareerd.

Vragen over stage op de sbo de Driemaster kun je mailen naar info@sbodriemaster.nl.

________________________________________________________________