vacatures en stageplaatsen

VACATURE
Het bestuur van de Stichting scholen voor speciaal onderwijs op oecumenische grondslag in de gemeente Dronten vraagt met ingang van 6 mei 2019 voor de sbo de Driemaster een

GROEPSLEERKRACHT m/v 0,9114 wtf

De aanstelling vindt plaats op grond van vervanging bij ziekte en re-integratie. Het is niet mogelijk een einddatum te vermelden, maar de verwachting is dat het een periode betreft tot aan het begin van de zomervakantie, half juli.

De vacature van groepsleerkracht betreft de bovenbouwgroep het Galjoen, groep 7. De werkdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag.

Gevraagd wordt:
 volledige bevoegdheid;  affiniteit met betrekking tot de doelgroep;  in staat zijn flexibel om te gaan met complexe hulpvragen van leerlingen;  schoolbreed samen te werken aan PBS  kunnen reflecteren op eigen handelen vanuit een open houding en de wil om te leren;  kunnen samenwerken in een multidisciplinair team;  ervaring met het sbo en/of so strekt tot aanbeveling;

U kunt uw motivatie en cv versturen per mail, voor 25 maart a.s., naar directie@sbodriemaster.nl, t.a.v. Marcel van As (directeur). Voor informatie over de vacature kunt u ook bellen, tel. 0321-315619 (school).

_________________________________________________________________

VACATURE
Het bestuur van de Stichting scholen voor speciaal onderwijs op oecumenische grondslag in de gemeente Dronten vraagt met ingang van 6 mei 2019 voor de sbo de Driemaster een

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS m/v 0,4532 wtf

De aanstelling vindt plaats op grond van vervanging bij ziekte en re-integratie. Het is niet mogelijk een einddatum te vermelden, maar de verwachting is dat het een periode betreft tot aan het begin van de zomervakantie, half juli.

De vacature van vakleerkracht bewegingsonderwijs betreft een functie voor 2 dagen van in totaal 18 klokuren. Het betreft de dinsdag en de donderdag, de dagen waarop wij de beschikking hebben over de sportzaal. Het werk omvat het zelfstandig begeleiden van en het lesgeven aan onze 6 groepen, van kleutergroep tot en met de eindgroep.

Gevraagd wordt:
 volledige onderwijsbevoegdheid voor het bewegingsonderwijs;  affiniteit met betrekking tot de doelgroep;  in staat zijn flexibel om te gaan met complexe hulpvragen van leerlingen;  schoolbreed samen te werken aan PBS  kunnen reflecteren op eigen handelen vanuit een open houding en de wil om te leren;  kunnen samenwerken in een multidisciplinair team;  ervaring met het sbo en/of so strekt tot aanbeveling;

U kunt uw motivatie en cv versturen per mail, voor 25 maart a.s., naar directie@sbodriemaster.nl, t.a.v. Marcel van As (directeur). Voor informatie over de vacature kunt u ook bellen, tel. 0321-315619 (school).

_________________________________________________________________

VACATURE NOTULIST

Het bestuur van de Stichting scholen voor speciaal onderwijs op oecumenische grondslag in de gemeente Dronten vraagt voor de sbo de Driemaster een

NOTULIST

Informatie:
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de vergaderingen van ons bestuur schriftelijk kan vastleggen. Het aantal vergaderingen is gemiddeld 6 per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Met voorbereidings- en verwerkingstijd moet u rekening houden met ongeveer 6 uur per vergadering.

Gevraagd wordt een kandidaat die:
- het belang kent van integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke informatie;
- het gevoel voor taal heeft die past bij de sfeer waarin het overleg plaatsvindt;
- zorgvuldig in het schriftelijk taalgebruik;
- zich akkoord verklaren met de grondslag en doelstelling van de stichting;

De aanstelling vindt plaats met een vrijwilligersvergoeding.


Heeft u interesse? Informatie kunt u inwinnen bij de directeur Marcel van As, telefoon school: 0321-315619 Stuur uw sollicitatie met cv vóór 20 oktober a.s. per mail naar directie@sbodriemaster.nl .
_________________________________________________________________

Gevraagd voor de vervangerspoule:

De Driemaster zoekt voor vervangingswerkzaamheden bij ziekte en/of verlof van personeelsleden:

groepsleerkrachten / onderwijsassistenten (m/v)

Is uw belangstelling gewekt?
Nadere inlichtingen over de werkwijze rond vervanging kunt u inwinnen bij de directeur, dhr. M.P. van As, tel.: 0321-315619.

De Driemaster maakt gebruik van de diensten van SLIM personeelsbemiddeling. U kunt rechtstreeks contact opnemen met SLIM personeelsbemiddeling (tel.nr. 050 210 3536) en aangeven dat u voor de Driemaster vervangende werkzaamheden wilt verrichten, en tegelijkertijd uw sollicitatie richten aan:
SBO De Driemaster, dhr. M.P. van As
Postbus 129, 8250 AC Dronten
of per mail:
directie@sbodriemaster.nl

_________________________________________________________________


STAGEPLAATSEN
SBO de Driemaster is een door Calibris / SBB erkend leerbedrijf.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een stageplaats op onze school vragen wij een sollicitatiebrief op te sturen naar:
SBO de Driemaster, t.a.v. Vera Bergman, Postbus 129, 8250 AC Dronten of mailadres: info@sbodriemaster.nl

Vermeld in je brief welke periode en op welke dag(en) je stage wilt lopen, geef aan welke opleiding je volgt en in welk leerjaar je zit. Stuur bij je sollicitatiebrief ook je Curriculum Vitae mee. Zodra je brief ontvangen is zal Vera Bergman contact met je opnemen.

In verband met privacy en beroepsgeheim kunnnen wij je geen stageplaats aanbieden wanneer er familieleden van jou bij ons op school zitten (denkend aan broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes, eigen kinderen, etc.). Bovendien bieden wij geen stageplaats aan voor oud-leerlingen van de Driemaster.

Stagiaires hebben voor hun stage op de basisschool een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De aanvraag kan digitaal via school worden uitgevoerd en de kosten van de aanvraag kunnen bij de school worden gedeclareerd.

Vragen over stage op de sbo de Driemaster kun je mailen naar Vera Bergman .

________________________________________________________________