vacatures en stageplaatsen

Gevraagd voor de vervangerspoule:

De Driemaster zoekt voor vervangingswerkzaamheden bij ziekte en/of verlof van personeelsleden:

groepsleerkrachten / onderwijsassistenten (m/v)

Is uw belangstelling gewekt?
Nadere inlichtingen over de werkwijze rond vervanging kunt u inwinnen bij de directeur,
dhr. A.J. van der Velde, directeur a.i. tel.: 0321-315619.

De Driemaster maakt gebruik van de diensten van SLIM personeelsbemiddeling. U kunt rechtstreeks contact opnemen met SLIM personeelsbemiddeling (tel.nr. 050 210 3536) en aangeven dat u voor de Driemaster vervangende werkzaamheden wilt verrichten, en tegelijkertijd uw sollicitatie richten aan:
SBO De Driemaster, dhr. A.J. van der Velde
Postbus 129, 8250 AC Dronten
of per mail:
directie@sbodriemaster.nl

_________________________________________________________________


STAGEPLAATSEN
SBO de Driemaster is een door Calibris / SBB erkend leerbedrijf.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een stageplaats op onze school vragen wij een sollicitatiebrief op te sturen naar:
SBO de Driemaster, t.a.v. Vera Bergman, Postbus 129, 8250 AC Dronten of mailadres: info@sbodriemaster.nl

Vermeld in je brief welke periode en op welke dag(en) je stage wilt lopen, geef aan welke opleiding je volgt en in welk leerjaar je zit. Stuur bij je sollicitatiebrief ook je Curriculum Vitae mee. Zodra je brief ontvangen is zal Vera Bergman contact met je opnemen.

In verband met privacy en beroepsgeheim kunnen wij je geen stageplaats aanbieden wanneer er familieleden van jou bij ons op school zitten (denkend aan broertjes/zusjes, neefjes/nichtjes, eigen kinderen, etc.). Bovendien bieden wij geen stageplaats aan voor oud-leerlingen van de Driemaster.

Stagiaires hebben voor hun stage op de basisschool een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De aanvraag kan digitaal via school worden uitgevoerd en de kosten van de aanvraag kunnen bij de school worden gedeclareerd.

Vragen over stage op de sbo de Driemaster kun je mailen naar info@sbodriemaster.nl.

________________________________________________________________